Tanyafejlesztés

Tanyafejlesztési program 2018-ban

Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a Kunszentmártoni, Mezőtúri és a Törökszentmiklósi járások tanyás térségeiben 

(pályázati azonosító: TP-1-2017/1056)

Esélyegyenlőségi programok 3 járásban 

Szervezetünk 2017-ben sikerrel pályázott a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt TP-1-2017 “a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó” c. pályázatra.

Programunk Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásában – a Kunszentmártoni, a Mezőtúri és a Törökszentmiklósi – tanyás térségekben élő lakosok számára nyújt esélyegyenlőségi programokat 2018. január 1.-2018. április 30. között.

A program céljai:

 • esélyteremtő szolgáltatásokkal és programokkal a tanyán élők esélyegyenlőségének növelése
 • a nyújtott képzések, tanácsadások által a tanyán élők olyan információkhoz juttatása, amelyek egyéb úton nehezen vagy egyáltalán nem érhetőek el számukra: szociális, egészségügyi, jogi, agrárgazdasági, környezetvédelmi területen olyan ismeretekhez jussanak, illetve olyan ismereteik bővüljenek, korszerűsödjenek, amelyek a tanyai életmódhoz szervesen illeszkednek és az önellátás, önfenntartás irányába mutatnak
 • a képzéseken, rendezvényeken nyújtott ismeretek és kapcsolatok bővüljenek.

Térítésmentes szolgáltatásaink a programban:

 • közösségi rendezvények
 • képzések (a szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a helyi termékek előállításában, ill. környezettudatosság növelése)
 • tanácsadások (jogi/szociális és agrárgazdasági/marketing)

A programban kapcsolattartó munkatárs segíti, hogy az információk minél szélesebb körben eljussanak az érintett célterületeken élőkhöz.

A programról további információ kérhető: Szabó Beáta programkoordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

__________________________________________________________________________________________________________________________

Lezárult a tanyafejlesztési program

2018 januárjában indítottuk el tanyafejlesztési programunkat három térség (Mezőtúri, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi) tanyán élő lakosai részére, melyben esélyegyenlőségi programokat szerveztünk. Az érdeklődők két képzésben, közösségi rendezvényeken vehettek részt, illetve ingyenes mobil tanácsadásokat vehettek igénybe jogi/szociális és agrárgazdasági/marketing területekhez kapcsolódóan.

A képzésekhez  (“A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a helyi termékek előállításában”, illetve “Környezettudatosság növelése”) összesen 22 fő kapcsolódott és kapott igazolást a képzés elvégzéséről.

A programban szervezett közösségi rendezvényeken összesen 54 fő vett részt.

A tanácsadásokat igénybe vevők számos kérdéssel megkeresték a tanácsadókat pl.: jogszabály értelmezések, szociális ellátások igénybevétele, szociális szövetkezet alapítása, pályázati lehetőségek, támogatások lehívása.

A programban nyújtott esélyteremtő szolgáltatásokkal, esélyegyenlőségi programokkal a tanyán élő emberek olyan információkhoz jutottak, amelyek más módon nehezen vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek számunkra, így jelentősen bővült az ilyen jellegű szolgáltatásokkal, programokkal ellátott tanyán élő lakosok köre. A programokon való részvétel segítette a kapcsolati hálójuk bővítését, az információkhoz jutást és a tájékozottságuk növelését.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Lezárult a környezettudatosságot fejlesztő modul

20180410_094607

2018. április 10-én 10 fővel zárult a környezettudatosságot fejlesztő modul c. képzés a tanyafejlesztési programban.

A résztvevők megismerték a környezetvédelem jelentőségét, alapjait, ismereteket szereztek a környezeti hatásokról és ártalmakról, a környezet állapotát befolyásoló tényezőkről, a környezettudatos viselkedés elemeiről.

A képzésen a rövid előadások mellett kisfilmek közös feldolgozása, megbeszélése és csoportos feladatok segítették a témák feldolgozását.

A képzés elvégzéséről a résztvevők igazolást kaptak.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zárórendezvény a tanyafejlesztési programban

A tanyafejlesztési program keretében  záró rendezvényt szervezünk a program eredményeinek, tapasztalatainak bemutatására, megbeszélésére. A záró rendezvény időpontja: 2018. március 26., 14.00 óra; helye: Kunszentmártoni Gazdakör székháza, Kunszentmárton, Deák F. u. 6.

A program meghívója a linkre kattintva letölthető: zárórendezvény

Jelentkezés:

Szabó Beáta programkoordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

Dr. Barancsi Ágnes kapcsolattartó, 30/359-7435

__________________________________________________________________________________________________________________________

Elindult a Környezettudatosságot növelő modul a tanyafejlesztési programban

DSC_5808

2018. március 12-én elindult a 20 órás Környezettudatosságot növelő modul c. képzés Kunszentmártonban.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék

 • a mikor- és makro környezetünkben a környezetvédelem jelentőségét és annak szerepét,
 • a környezeti hatásokat, ártalmakat, a környezet állapotát befolyásoló tényezőket,
 •  a civilizációs ártalmakat és következményeiket,
 • a környezeti értékek védelmének elemeit, módszereit,
 • a környezetvédelmi szervezeteket és programokat, illetve
 • az egészséges életmód feltételeit.

A képzés elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Sikeresen zárult az első képzés 

2018. március 5-én befejeződött “A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a helyi termékek előállításában” c. képzésünk. A résztvevők az 5 napos képzés zárásaként csoportos beszélgetés keretében vizsgát tettek. A 12 fő résztvevő a projekt zárórendezvényén veheti át tanúsítványát végén.

A képzésen résztvevők a szociális gazdaság, a helyi gazdaságfejlesztés, a helyi termék fejlesztés alapjait sajátították el, melyben szociális szakember/szervezetfejlesztő, jogász és agrárszakember segítette őket.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Elindult az első képzés a tanyafejlesztési programunkban

DSC_56312018. február 5-én elindult “A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a helyi termékek előállításában” c. 36 órás képzésünk Kunszentmártonban.

A résztvevők a képzésen megismerhetik a szociális gazdasághoz, a helyi gazdaságfejlesztéshez, a helyi termékhez és a marketinghez kapcsolódó alapfogalmakat, általános tájékozottságot szerezhetnek a helyi termékek értékesítési csatornáiról, a helyi erőforrásokról, a helyi termékek marketingstratégiájának kialakításáról és a kapcsolódó jogszabályi környezetről.

A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nyitó rendezvény

Tanyafejlesztési programunk nyitó rendezvényének

időpontja: 2018. január 18., 18.00 órától

helyszíne: Kunszentmártoni Gazdakör Székháza, Kunszentmárton, Deák F. u. 6.

melyre várjuk az érdeklődőket.

Program: vendéglátással egybekötött tájékoztatás és beszélgetés a program indulásáról, a program keretében nyújtott képzésekről, tanácsadásokról.

Tájékoztató anyag a nyitó rendezvényről: nyitórendezvény

Jelentkezés:

Szabó Beáta programkoordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

Dr. Barancsi Ágnes kapcsolattartó, 30/359-7435, postmaster@turagro.t-online.hu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ingyenes képzések a programban

A tanyafejlesztési programunkban képzéseket szervezünk a Kunszentmártoni, Mezőtúri és a Törökszentmiklósi járás tanyasi térségben élő lakosok számára térítésmentesen. A képzések helyszíne: Kunszentmárton.

A képzésekről készített rövid tájékoztatót és jelentkezési lapot a linkekre kattintva tölthetik le: képzések tájékoztatójajelentkezési lap_2 képzés

A képzésekről további információ kérhető: Szabó Beáta programkoordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ingyenes tanácsadások a Kunszentmártoni, a Mezőtúri és Törökszentmiklósi járások tanyás térségeiben élők számára

A tanyafejlesztési programunkban folyamatosan biztosítunk tanácsadásokat, melyek ingyenesek és a program befejezéséig (2018.04.30.) vehetik igénybe a Kunszentmártoni, Mezőtúri és a Törökszentmiklósi járás tanyasi térségben élő lakosok.

Tanácsadásaink:

 • jogi/szociális tanácsadás (pl.: szerződések kötése, munkavállalási kérdések, szociális támogatások, ellátások igénybevétele, jogszabályok értelmezése): Dr. Varga Imre jogász, 30/232-4939, dr.varga.imre4@gmail.com
 • agrárgazdasági/marketing tanácsadás (pl.: gazdálkodási ismeretek, piackutatás, marketing, értékesítés, pályázati lehetőségek): Dr. Barancsi Ágnes, 30/359-7435, postmaster@turagro.t-online.hu

A tanácsadásokról ismertető letölthető a linkre kattintva: Tanácsadások_tanyafejlesztési program

________________________________________________

Tanyafejlesztési program 2017-ben

 “Esélyegyenlőségi programok a Szolnoki járás tanyás térségeiben” c. program

 (szerződésszám: 1966-6/2016/HERMAN, azonosító: Tanya/2016/9491)

Lezárult tanyafejlesztési programunk

zárórendezvény_22017. április 27-én közösségi rendezvénnyel zártuk tanyafejlesztési programunkat, ahol a szervezet vezetője, Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató összefoglalta a program eredményeit, majd a résztvevők mondták el, “mit adott nekik a program”, mit tanultak a képzések, tanácsadások során.

A programban nyújtott esélyteremtő szolgáltatásokkal, esélyegyenlőségi programokkal (képzések, tanácsadások, közösségi rendezvények) a tanyán élő emberek olyan információkhoz juthattak, amelyek más módon nehezen vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek számunkra, így bővült az ilyen jellegű szolgáltatásokkal, programokkal ellátott tanyán élő lakosok köre.

A programban lehetőséget biztosítottunk a részvételre minden korosztály számára. A fiatalabbak mellett idősebbek részvétele is fontos volt, hiszen ők a környezetükben, családjukban lévő fiatalabb korosztály számára átadhatják a képzéseken, tanácsadásokon elsajátított tudást, illetve a házuk körüli kisebb gazdálkodási munkák elvégzésével példát mutatnak a környezetük, családjuk számára is. A képzésekre, rendezvényekre való eljutásukat szervezett szállítással biztosítottuk.

Az ingyenes tanácsadások során a résztvevők ismeretei a szociális, jogi, agrárgazdasági, marketing területen bővültek, új technikákat/szolgáltatásokat ismerhettek meg a különböző ügyeik intézéséhez.

A képzések során a résztvevők ismeretei bővültek, korszerűsödtek. „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzésben résztvevők olyan praktikus, gyakorlatorientált témákat ismerhettek meg, melyeket tudnak hasznosítani a saját tanyájukon/gazdaságukban/háztáji kiskertjükben. Kibővültek ismereteik a zöldség- és gyümölcstermesztés, illetve a háztáji állattartás területén. Megismertek jó gyakorlatokat, jó példákat, illetve a háztáji gazdálkodásban termelt/előállított felesleg értékesítését segítő marketing elemeket. A „Környezettudatosságot növelő modulban” résztvevők hasznos ismereteket szerezhettek a környezetvédelemről, a környezettudatos magatartásról, a természeti erőforrások takarékos felhasználásról és a környezeti ártalmak csökkentésének módjairól. A megszerzett tudással a résztvevők saját lakóhelyükön/tanyájukon/gazdaságukban és a mindennapi életükben is tudnak tenni a környezetük megóvásáért, a természeti környezet védelméért és az ember által okozott károk mérsékléséért. Olyan elméleti és gyakorlati tudást kaptak, melyek ismeretében mindennapi életük és munkájuk során környezettudatosan tudnak viselkedni, odafigyelnek környezetükre és a természeti környezet értékeinek védelmére.

A közösségi rendezvényeken és a képzéseken résztvevők új kapcsolatokat építhettek ki, a már meglévőket elmélyíthették, mellyel csökkenhet elszigeteltségük. A programokon való részvétel segítette a kapcsolati hálójuk bővítését, az információkhoz jutást és a tájékozottságuk növelését. A korszerű, naprakész tudással és kapcsolati tőkével rendelkező tanyás térségekben élő lakosok olyan humánerőforrás bázist képezhetnek a vidéki térségekben, mely fogékony az új fejlesztésekre, beruházásokra és ezáltal a források hatékony felhasználására.

___________________________________________________________________________________________________________________

 Befejeződött “A háztáji gazdálkodás alapjai” képzés 

háztáji képzés_0424

A tanyafejlesztési programunkban 2017. április 24-én zárult “A háztáji gazdálkodás alapjai” képzésünk. A résztvevők a képzésen olyan információkat kaptak, melyeket a saját háztáji gazdálkodásukban, kiskertjükben tudnak használni. A résztvevők a képzés záró csoportos beszélgetésén kiemelték, hogy a hagyományos gazdálkodásra vonatkozó ismeretek mellett új, modern gazdálkodási formákkal is megismerkedtek. A résztvevők a képzés elvégzéséről tanúsítványt kaptak.

__________________________________________________________________________________________________________________

Lezárult a környezettudatosságot növelő modul

A tanyafejlesztési programunkban a környezettudatosságot növelő modulban résztvevők sikeresen teljesítették a követelményeket és az utolsó képzési napon átvették az igazolást a képzés elvégzéséről.

A résztvevők megismerték, hogy miért fontos a környezettudatos magatartás és a környezettudatos gazdálkodás, illetve hogyan tudják a hallottakat a saját gazdaságukban, tanyájukon is alkalmazni.

20170403_környezettudatosság képzés (4)

___________________________________________________________________________________________________________________

Elkezdődött a környezettudatosságot növelő modul a tanyafejlesztési programunkban

A tanyafejlesztési programunkban nemcsak a tanyasi gazdálkodáshoz kapcsolódó ismeretek átadását tartjuk fontosnak, hanem azt is, hogy a programunkban résztvevők környezettudatosan, a környezeti értékek megőrzésével tudjanak gazdálkodni. Ehhez nyújt segítséget a környezettudatosságot növelő modulunk, mely 2017. március 6-án indult Szolnokon.

A 3 napos képzés fő témái: környezetvédelem mikro- és makro környezetünkben, a környezet állapotát befolyásoló tényezők, a civilizációs ártalmak, az egészséges életmód feltételei, környezetvédelmi szervezetek és programok megismerése.

Az elméleti előadások mellett a résztvevők kiszámíthatják saját ökológiai lábnyomukat, illetve videofilmeket láthatnak a környezetvédelem témájában.

_________________________________________________________________________________________________________________

Zajlik a képzés és a tanácsadás a tanyafejlesztési programban

2017. február 20-án elindult „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzésünk, ahol a résztvevők ismereteket szerezhetnek az alábbi témákban:

 • a háztáji gazdálkodással kapcsolatos alapfogalmak, a háztáji gazdálkodás története, jelentősége, szerepe, ágazatai
 • a családellátó kert és háztáji kertészet
 • zöldség- és gyümölcstermesztés a háztájiban
 • a háztáji állattartás alapjai, szabályai, gyakorlata
 • a háztáji gazdálkodás néhány jó gyakorlatának megismerése
 • a háztáji gazdálkodásban termelt/előállított felesleg értékesítését segítő marketing elemek.

A képzéseken a rövid elméleti előadásokat csoportos feladatok és a témához illeszkedő videofilmek feldolgozása színesíti.

A képzést követően Dr. Barancsi Ágnes, a program agrárgazdasági/marketing tanácsadója tartott tájékoztatást az aktuális, vidékfejlesztést érintő pályázati lehetőségekről.

2017.02.20_1 2017.02.20_2

________________________________________________________________

Nyitó rendezvény a Tanyafejlesztési programban

2017. február 10-én közösségi rendezvény keretében tájékoztattuk a Szolnokon és Tiszajenőn tanyás térségben élő lakosokat a programról. A résztvevők információt kaptak a programban nyújtott szolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról és a képzésekről. A közös ebéd során lehetőség nyílt beszélgetni a tanyai gazdálkodásról, a pályázati lehetőségekről, célokról és a programról.

P1120753 P1120762 P1120764

______________________________________________________________

Nyitó rendezvény 

Az „Esélyegyenlőségi programok a Szolnoki járás tanyás térségeiben” c. program keretében rendezvényt szervezünk Szolnok és Tiszajenő települések tanyás térségeiben élő lakosai számára.

 A nyitó rendezvény: 

időpontja: 2017. február 10., 14.00 órától

helyszíne: II. sz. Gondozási Központ, Szolnok, Városmajor út 33.

meghívottak: a két település tanyás térségeiben élő lakosok, tanyagondnoki szolgálatok munkatársai, partnerszervezet munkatársai

program: vendéglátással egybekötött tájékoztatás és beszélgetés a program indulásáról, a program keretében nyújtott képzésekről, tanácsadásokról

Jelentkezés:

Szabó Beáta programkoordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

Illés Mihály tanyagondnok, 30/638-8190

 ________________________________________________________________

Ingyenes tanácsadások Szolnok és Tiszajenő tanyás térségeiben élők számára

A tanyafejlesztési programunkban folyamatosan biztosítunk tanácsadásokat, melyek ingyenesek és a program befejezéséig (2017.04.30.) vehetik igénybe a Szolnokon és Tiszajenőn tanyás térségben élő lakosok.

Tanácsadásaink:

 • jogi/szociális tanácsadás (pl.: szerződések kötése, munkavállalási kérdések, szociális támogatások, ellátások igénybevétele, jogszabályok értelmezése): Dr. Varga Imre jogász, 30/232-4939, dr.varga.imre4@gmail.com
 • agrárgazdasági/marketing tanácsadás (pl.: gazdálkodási ismeretek, piackutatás, marketing, értékesítés, pályázati lehetőségek): Dr. Barancsi Ágnes, 30/359-7435, postmaster@turagro.t-online.hu

Kérdéseit Illés Mihály tanyagondok felé is jelezheti telefonon vagy személyesen, aki továbbítja azokat a tanácsadókhoz. Telefonszáma: 30/638-8190.

________________________________________________________________

“Esélyegyenlőségi programok a Szolnoki járás tanyás térségeiben” program

(szerződésszám: 1966-6/2016/HERMAN)

Szervezetünk 2016-ban sikerrel pályázott a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt TP-1-2016 “A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a település és térségi fejlesztések támogatására” c. pályázatra.

Programunk a Szolnoki járás két településén – Szolnokon és Tiszajenőn -, tanyán élő lakosoknak szól. A program megvalósításának ideje: 2017. január 1.-2017. április 30.

A program céljai:

 • esélyteremtő szolgáltatásokkal és programokkal a tanyán élők esélyegyenlőségének növelése
 • a nyújtott képzések, tanácsadások által a tanyán élők olyan információkhoz juttatása, amelyek egyéb úton nehezen vagy egyáltalán nem érhetőek el számukra: szociális, egészségügyi, jogi, agrárgazdasági, környezetvédelmi területen olyan ismeretekhez jussanak, illetve olyan ismereteik bővüljenek, korszerűsödjenek, amelyek a tanyai életmódhoz szervesen illeszkednek és az önellátás, önfenntartás irányába mutatnak
 • a képzéseken, rendezvényeken nyújtott ismeretek és kapcsolatok bővüljenek.

Térítésmentes szolgáltatásaink a programban:

 • közösségi rendezvények
 • képzések (háztáji gazdálkodás alapjai, környezettudatosság)
 • tanácsadások (jogi/szociális és agrárgazdasági/marketing)

A programban két kapcsolattartó segíti, hogy az információk minél szélesebb körben eljussanak az érintett célterületeken élőkhöz.

A programról további információ kérhető: Szabó Beáta koordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

____________________________________________________________

Tanyafejlesztési program 2016-ban

Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (TP-1-2015/7581)

Lezárult a Tanyafejlesztési program

2016. április 30-án lezárult az „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (TP-1-2015/7581) c. programunk.

A programban nyújtott esélyteremtő szolgáltatásokkal, esélyegyenlőségi programokkal (képzések, tanácsadások, közösségi rendezvények) a tanyán élők olyan információkhoz juthattak, amelyek más módon nehezen vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek számunkra, így jelentősen bővült az ilyen jellegű szolgáltatásokkal, programokkal ellátott tanyán élő lakosok köre az érintett járásokban.

Az ingyenes tanácsadások során a tanyán élő lakosok szociális, jogi, agrárgazdasági, marketing ismeretei bővülhettek, új technikákat/szolgáltatásokat ismerhettek meg a különböző ügyeik intézéséhez. Ezen módszerek, szolgáltatások megismerésével a program zárását követően önállóan is tudják intézni ügyeiket (pl.: jogi, munkaügyi kérdések, pályázatok keresése, támogatások lehívása), mely hozzájárul a tanyasi életvitel javításához, az önellátó képességeik növeléséhez.

A képzések során a résztvevők ismeretei nőttek, korszerűsödtek. „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzésben résztvevők olyan praktikus, gyakorlatorientált témákat ismerhettek meg, melyeket tudnak hasznosítani a saját tanyájukon/gazdaságukban/háztáji kiskertjükben. Bővültek ismereteik a zöldség- és gyümölcstermesztés, illetve a háztáji állattartás területén. Megismertek jó gyakorlatokat, jó példákat, illetve a háztáji gazdálkodásban termelt/előállított felesleg értékesítését segítő marketing elemeket. A „Környezettudatosságot növelő modulban” résztvevők hasznos ismereteket szerezhettek a környezetvédelemről, a környezettudatos magatartásról, a természeti erőforrások takarékos felhasználásról és a környezeti ártalmak csökkentésének módjairól. A megszerzett tudással a résztvevők saját lakóhelyükön/tanyájukon/gazdaságukban és a mindennapi életükben is tudnak tenni a környezetük megóvásáért, a természeti környezet védelméért és az ember által okozott károk mérsékléséért. A két képzést összesen 29 fő végezte el (8 fő mindkét képzést), a képzésekre Mezőtúrról, Öcsödről, Martfűről és Tiszaföldvárról érkeztek résztvevők.

A közösségi rendezvényeken résztvevők új kapcsolatokat építhettek ki, a már meglévőket elmélyíthették, mellyel csökkenhet elszigeteltségük. A programokon való részvétel segítette a kapcsolati hálójuk bővítését, az információkhoz jutást és a tájékozottságuk növelését. A rendezvényeken résztvevők a tanyaprogram bemutatásán túl tájékoztatást kaptak aktuális pályázatokról, forráslehívási lehetőségekről is. A két rendezvényen (nyitó és záró) összesen 40 fő vett részt.

A programról több csatornán folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk:

 • kapcsolattartó megbízásával
 • honlapunkon
 • helyi újságban megjelenő hirdetésekben
 • tájékoztató anyagok osztásával.

__________________________________________________________________________________________________

Záró rendezvény – a tanyafejlesztési program tapasztalatai

2016. április 18-án 14.15 órától került sor az „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (TP-1 2015/7581) c. programunk záró rendezvényére Mezőtúron, Vincze József tanyáján.

A rendezvényen a résztvevők megismerhették az itt folyó munkát, az itt élő család mindennapjait, a gazdálkodás sikereit, kihívásait.

A közös főzés során a résztvevők beszélgettek a program tapasztalatairól, hasznosságáról és Dr. Nagyné Varga Ilona – a Közalapítvány igazgatója – tájékoztatást adott az elmúlt hónapok eredményeiről. Elmondta, hogy a képzések, a tanácsadások és a közösségi rendezvények „teret” adtak az információszerzésre és –cserére, a tapasztalatok megosztására és az új ismeretek elsajátítására. A programban szervezett két képzésbe összesen 29 fő járt. Nemcsak Mezőtúrról, hanem Öcsödről, Tiszaföldvárról és Martfűről is voltak résztvevők, a 29 főből 8 fő mindkét képzést elvégezte. A program megvalósulásáról több csatornán adott a szervezet folyamatos tájékoztatást: a szervezet honlapján, e-mailben, a program kapcsolattartóján keresztül, helyi újságban megjelent hirdetésben, szórólapokon.

Dr. Barancsi Ágnes, a program kapcsolattartója és agrárgazdasági/marketing tanácsadója beszélt a tapasztalatokról. Elmondta, hogy számos kérdés érkezett hozzá, mint tanácsadóhoz, elsősorban pályázatokról, források lehívásának módjairól, de kértek tőle segítséget pl.: elszámolások beadáshoz is. Majd információkat adott a tanyán gazdálkodók számára elérhető aktuális pályázati lehetőségekről.

20160418_141432 20160418_141510 20160418_141614 20160418_141641 20160418_141805 20160418_143656

_______________________________________________

Befejeződött a „Környezettudatosság növelése” c. képzésünk Mezőtúron

Az „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben”

(TP-1-2015/7581) c. programunkban 2016. április 18-án lezárult a Környezettudatosságot növelő képzésünk.

A 20 órás képzésen a résztvevők hasznos ismereteket szerezhettek a környezetvédelemről, a környezettudatos magatartásról, a természeti erőforrások takarékos felhasználásról és a környezeti ártalmak csökkentésének módjairól.  A megszerzett tudással a résztvevők saját lakóhelyükön/tanyájukon/gazdaságukban és a mindennapi életükben is tudnak tenni a környezetük megóvásáért, a természeti környezet védelméért és az ember által okozott károk mérsékléséért.

A képzést 14. fő végezte el, akik a követelmények teljesítéséről igazolást kaptak.

A fotókon a résztvevők veszik át az igazolást.

20160418_133708 20160418_133758 20160418_133839

______________________________________________

MEGHÍVÓ ZÁRÓ RENDEZVÉNYRE

Szervezetünk az „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (pályázat száma: TP-1-2015/7581) c. programja keretében programzáró rendezvényt szervez a Törökszentmiklósi (kivéve Törökszentmiklós város), a Kunszentmártoni és a Mezőtúri járások településeinek tanyás térségeiben élő lakosai számára.

A rendezvény

időpontja: 2016. április 18., hétfő, 14.15-16.15 óra

helyszíne: Vincze József tanyája, 5400 Mezőtúr, Nagykúria 25.

meghívottak: a 3 járás tanyás térségeiben élő lakosok, tanyagondnoki szolgálatok munkatársai, önkormányzatok munkatársai

program:

 • tájékoztatás és beszélgetés a program tapasztalatairól, eredményeiről, információnyújtás pályázati lehetőségekről

Előadók: Dr. Barancsi Ágnes kapcsolattartó/tanácsadó és Dr. Nagyné Varga Ilona, igazgató, JNSZM Esély Szociális Közalapítványa

 • a helyszínt biztosító tanya bemutatása

A programon való részvétel ingyenes.

Jelentkezés: 2016. április 14-ig Szabó Beáta programkoordinátornál vagy Dr. Barancsi Ágnes kapcsolattartónál az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Szabó Beáta

56/513-456

szabo.bea@eselyfk.hu

 

Dr. Barancsi Ágnes

30/359-7435

postmaster@turagro.t-online.hu

_____________________________________________

Elindult a „Környezettudatosság növelése” c. képzésünk

Az  „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben”

(TP-1-2015/7581) c. programunkban 2016. április 4-én elindult a Környezettudatosságot növelő képzésünk.

A 20 órás képzésen a résztvevők megismerhetik a mikro- és makro környezetünkben a környezetvédelem jelentőségét és annak szerepét, a környezet állapotát befolyásoló tényezőket, a civilizációs ártalmakat, az egészséges életmód feltételeit, a környezetvédelmi szervezeteket és programokat. Olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, melyek ismeretében mindennapi életük és munkájuk során környezettudatosan tudnak viselkedni, odafigyelnek környezetükre és a természeti környezet értékeinek védelmére.

20160404_091750 20160404_091806

_____________________________________________

Ingyenes tanácsadások  az „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (TP-1-2015/7581) c. programban

A tanyafejlesztési programunkban folyamatosan biztosítunk tanácsadásokat, melyek ingyenesek és a program befejezéséig (2016.04.30.) vehetik igénybe a Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúri, Törökszentmiklósi (kivéve Törökszentmiklós település) és Kunszentmártoni járás tanyás térségeiben élő lakosok.

T A N Á C S A D Á S O K

JOGI/SZOCIÁLIS TANÁCSADÁS

Milyen témákban fordulhat a tanácsadóhoz?

–         szerződések megkötésével kapcsolatos konzultáció

–          munkavállalással kapcsolatos tanácsadás

–          különböző szociális támogatások, ellátások igénybevétele

Tanácsadó:

Dr. Varga Imre jogász

30/232-4939

AGRÁRGAZDASÁGI/MARKETING TANÁCSADÁS

Milyen témákban fordulhat a tanácsadóhoz?

–          gazdálkodási ismeretek

–          piackutatással kapcsolatos kérdések

–          marketinggel, értékesítéssel kapcsolatos tanácsadás

–          pályázati források lehívása, pályázatok keresése

Tanácsadó:

Dr. Barancsi Ágnes agrármérnök

30/359-7435

A programmal kapcsolatban további információ kérhető:

Szabó Beáta koordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu

_____________________________________________

Befejeződött „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzés a Tanyafejlesztési programban

Sikeresen teljesítették a követelményeket az  „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (TP-1-2015/7581) c. program keretében szervezett „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzésünk résztvevői.

A 36 órás képzés utolsó napjának végén – 2016. március 21. – a résztvevők záró/értékelő csoportos beszélgetésen vettek részt, ahol az oktató által irányított beszélgetés során adtak visszacsatolást az órákon tanultakról: mit tudnak hasznosítani a saját tanyájukon/gazdaságukban/háztáji kiskertjükben, mi volt számukra a leghasznosabb, legérdekesebb, milyen újdonságokat hallottak, mivel lehetne még kiegészíteni a képzési tematikát?

A képzés elvégzéséről a 15 fő résztvevő tanúsítványt kapott.

20160321_094503 20160321_131633 20160321_131706

______________________________________________

Még lehet jelentkezni a „Környezettudatosság növelése” c. képzésünkre

Az  „Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben” (TP-1-2015/7581) c. programunkban 2016 áprilisában indítjuk a Környezettudatosságot növelő képzésünket a megye 3 járása – Mezőtúri, Törökszentmiklósi (kivéve Törökszentmiklós település) és Kunszentmártoni – tanyás térségeiben élők részére.

A képzés 20 órás (heti 1 alkalom), napi 6-7 tanóra, összesen 3 nap.

A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Városi Oktatási Centrum, Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Várható indulás: 2016. április 4., várható képzési napok:

 • április 4., hétfő, 9.00-15.00 óra
 • április 11., hétfő, 9.00-15.00 óra
 • április 18., hétfő, 9.00-14.00 óra

Főbb témák: környezetvédelem, környezettudatos életmód, környezetszennyezés, környezeti hatások és ártalmak, a környezettudatos viselkedés elemei (szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, energiatakarékosság), környezetvédelmi szervezetek és programok.

A képzés elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak, melynek feltétele: aktív részvétel és 20%-ot meg nem haladó hiányzás.

A képzés térítésmentes, az oktatási napokon büféellátást biztosítunk.

Jelentkezési határidő: 2016. március 29., kedd

További információ kérhető: Szabó Beáta, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu


A Tanyafejlesztési programunkban már zajlik „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzés

20160222_4

 1. február 22-én elindult „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzésünk 15 fő részvételével.

A résztvevők ismereteket szerezhetnek az alábbi témákban:

 • a háztáji gazdálkodással kapcsolatos alapfogalmak, a háztáji gazdálkodás története, jelentősége, szerepe, ágazatai
 • a családellátó kert és háztáji kertészet
 • zöldség- és gyümölcstermesztés a háztájiban
 • a háztáji állattartás alapjai, szabályai, gyakorlata
 • a háztáji gazdálkodás néhány jó gyakorlatának megismerése
 • a háztáji gazdálkodásban termelt/előállított felesleg értékesítését segítő marketing elemek.

20160222_2


„Esélyegyenlőségi programok Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 járásának tanyás térségeiben”

(TP-1-2015/7581)

Szervezetünk 2015-ben pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium “Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” c. kiírására. Pályázatunk 2015 végén kedvező elbírálásban részesült, melynek keretében célunk esélyegyenlőségi programok biztosítása a megye 3 járása (Kunszentmártoni, Mezőtúri és Törökszentmiklósi-kivéve Törökszentmiklós település) tanyán élő lakosai számára térítésmentesen, mint:

– képzések: A háztáji gazdálkodás alapjai (2016. február-március), Környezettudatosság (2016. április)
– ingyenes mobil tanácsadások: jogi/szociális és agrárgazdasági/marketing témákban (a program teljes időtartama alatt)
– közösségi rendezvények (2016. február és április).

A program időtartama: 2016. január 1.-2016. április 30., támogatója a Földművelésügyi Minisztérium.

Eddig lezajlott/folyamatban lévő programelemek:

A program nyitórendezvényén (Mezőtúr, 2016. február 4.) a résztvevők – a 3 járás tanyás térségeiben élő lakosok, tanyagondnoki szolgálatok munkatársai, önkormányzatok – tájékoztatást kaptak a program részleteiről, indulásáról, a program keretében nyújtott térítésmentes képzésekről, tanácsadásokról, záró rendezvényről.

2016. február 22-én elindult „A háztáji gazdálkodás alapjai” c. képzésünk 15 fő részvételével.

A programban folyamatosan biztosítunk tanácsadásokat, melyek ingyenesek és a program befejezéséig (2016.04.30.) vehetők igénybe:

T A N Á C S A D Á S O K

JOGI/SZOCIÁLIS TANÁCSADÁS

Milyen témákban fordulhat a tanácsadóhoz?

–         szerződések megkötésével kapcsolatos konzultáció

–          munkavállalással kapcsolatos tanácsadás

–          különböző szociális támogatások, ellátások igénybevétele

Tanácsadó:

Dr. Varga Imre jogász

30/232-4939

AGRÁRGAZDASÁGI/MARKETING TANÁCSADÁS

Milyen témákban fordulhat a tanácsadóhoz?

–          gazdálkodási ismeretek

–          piackutatással kapcsolatos kérdések

–          marketinggel, értékesítéssel kapcsolatos tanácsadás

–          pályázati források lehívása, pályázatok keresése

Tanácsadó:

Dr. Barancsi Ágnes agrármérnök

30/359-7435

A programmal, képzésekkel kapcsolatban további információ kérhető:

Szabó Beáta koordinátor, 56/513-456, szabo.bea@eselyfk.hu