EFOP 1.3.5.

Járványügyi készültség

Az Országgyűlés megalkotta a 2020. évi LVII. törvényét, a veszélyhelyzet megszüntetéséről, amelyben felhívta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg, továbbá arról rendelkezett, hogy hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény. Ennek alapján a Kormány 282/202. (VI:17.) Korm. rendeletében a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette, ezzel együtt, hatályát vesztette a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet. Ugyanezen a napon, kihirdetésre került a 283/2020. (VI.17.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről, amelyben a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.

A járványügyi készültség bevezetésével újra lehetőség nyílik a személyes tanácsadásra és irodai ügyfélfogadásra a Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa munkatársai, így a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban EFOP-1.3.5-16-2016–00312 projektben dolgozó önkéntes koordinátorok esetében is.

A személyes tanácsadás és irodai ügyfélfogadás keretében irodánkban egyszerre egy ügyfél tartózkodhat és a szájmaszk viselete kötelező.

Munkatársaink a járványügyi készültség ideje alatt is folytatják a tanácsadási és tájékoztatási tevékenységeiket egyéb csatornákon is (telefon, e-mail, honlap, facebook, stb.).

A veszélyhelyzet előtt – a projekt keretében –  meghirdetésre került esedékes valamennyi rendezvényünket lemondtuk, melyek pótlására a partnerekkel folytatott egyeztetések alapján még nem tudunk sort keríteni.

A járványügyi készültség ideje alatt is szervezetünk honlapján és facebook oldalán igyekszünk hasznos információkat gyűjteni és megosztani az önkéntesség különböző formáinak lehetőségeiről, jó gyakorlatairól, a járványügyi készültséghez kapcsolódó információkról az országban, a megyénkben és a projekt keretében érintett két járásban.

Üdvözlettel:

Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető/önkéntes koordinátor

vnilona@gmail.com

Baranyi Brigitta projektmenedzser/önkéntes koordinátor

baranyi.brigitta@eselyfk.hu

Koronavírus veszélyhelyzet

Tisztelt Partnereink!

A koronavírus terjedés esetleges kockázatának csökkentése érdekében, és
a 2020. március 11. napján Magyarország Kormánya által bejelentett
veszélyhelyzetre (40/2020. (III.11.) Korm. rend.) tekintettel a
Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa munkatársai,
így a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a
Jászságban EFOP-1.3.5-16-2016–00312 projektben dolgozó önkéntes
koordinátorok is, a személyes tanácsadást és irodai ügyfélfogadást
átmenetileg szüneteltetik, viszont munkatársaink egyéb csatornákon
(telefon, e-mail, honlap, facebook, stb.) a tanácsadási és tájékoztatási
tevékenységeiket továbbra is ellátják!

A projekt keretében meghirdetésre került és a közeljövőben esedékes
valamennyi rendezvényünket lemondtuk.

Szervezetünk elkötelezett nemcsak az egészséges és biztonságos
munkakörnyezet biztosítása, hanem a hazánkban is megjelent, COVID-19-es
kódnévvel azonosított új típusú koronavírus terjedésének megelőzése
iránt is, mindamellett, hogy a bejelentett veszélyhelyzet idején is
törekszünk feladataink minél teljesebb ellátására.

A veszélyhelyzet ideje alatt szervezetünk honlapján és facebook oldalán
igyekszünk hasznos információkat gyűjteni és megosztani az önkéntesség
különböző formáinak lehetőségeiről, jó gyakorlatairól, a vészhelyzethez
kapcsolódó információkról az országban, a megyénkben és a projekt
keretében érintett két járásban.

http://eselyfk.hu/maradj-otthon/

Üdvözlettel:

Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető/önkéntes koordinátor
vnilona@gmail.com

Baranyi Brigitta projektmenedzser/önkéntes koordinátor
baranyi.brigitta@eselyfk.hu

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban”

EFOP-1.3.5-16-2016-00312

A “Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban” c. program bemutatása

A projekt célja:

 • a helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
 • az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása,
 • a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése,
 • társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

A projekt megvalósításának ideje: 2017.06.01.-2020.06.01.

A szerződött támogatás összege: 24.800.000 Ft.

A támogatás mértéke: 100%.

A kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa

A projekt tevékenységei, tartalmi elemei:

 • Jászberényi és Jászapáti járás civil adatbázisának elkészítése,
 • a Jászapáti és a Jászberényi járás 18 települése civil közösségeinek feltérképezése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása, együttműködés erősítése,
 • kiemelten két célcsoport – a 14-35 év közöttiek és a 60 év felettiek – közötti együttműködés lehetőségeinek megtalálása, a generációk közötti kapcsolat javítása közösségi rendezvények szervezésével,
 • önkéntes koordinátorok szolgáltatásával a két járásban önkénteseket fogadó szervezetek és önkéntes tevékenységet vállalók koordinálása; két helyszínen – Jászberény és Jászladány- ügyfélfogadás,
 • önkéntesek képzése, fogadó szervezetek érzékenyítő tréningjének szervezése,
 • közösségi tervezési műhelyek, tapasztalatcsere műhelyek szervezése.

A projekttel kapcsolatban további információ kérhető:

Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető: 20/932-7648, vnilona@eselyfk.hu

Baginé Répási Krisztina projektmenedzser: 56/515-251, bagine.kriszti@eselyfk.hu

___________________________________________________________________________________________________________________________

A projektindító workshopok tapasztalatai

A Jászapáti és a Jászberényi járás valamennyi településén (18 helyszín) projektindító workshopot tartottunk a projekt bemutatására és népszerűsítésére. Minden településen az elkészült civil adatbázis alapján levélben, e-mailben, illetve telefonon szólítottuk meg a helyi formális és informális civil közösségeket, továbbá állami, önkormányzati, humán szolgáltatást nyújtó szervezeteket, intézményeket. A szervezés időszakában személyesen kerestük meg az adott település polgármesterét, akit tájékoztattunk az induló projektről, kértünk információt illetve javaslatot a workshopon előadóként meghívható helyi civil szervezeti vezetőkről, továbbá a helyszínválasztásról. Településenként 3-4 szervezetet szólítottunk meg, közülük szinte valamennyien vállalták is a rövid bemutatkozó referátumot a workshopra. A projektbemutatókat Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető koordinálta és moderálta. A projekt ismertetése kapcsán szó volt az önkéntesség fogalmáról, a hagyományos és modern kori önkéntes tevékenység rövid jellemzőiről, az önkéntes tevékenység pozitív személyiségformáló hatásáról, a Nemzeti Önkéntes Stratégiáról és az Önkéntes törvényről. Az események alkalmával külön hangsúlyt kapott a generációk közötti együttműködés, a kapcsolatteremtés és az egymás iránti tolerancia. A workshopokon a bevezető előadásokat intenzív véleménycsere követte,melynek eredményeként közös álláspont alakult ki arról, hogy adott településen melyek azok a szervezetek amelyek közösségi szerepvállalása jelentős, amelyekre épülhetnek a projektben tervezett tevékenységek, továbbá arról, hogy milyen területeken van szükség az önkéntesség megismertetésére és szélesebb körűvé tételére.

A rendezvények tapasztalatai azt mutatják, hogy az alulról szerveződő civil társadalomnak óriási közösségformáló ereje van a településeken. A civil szervezetek feladatuknak tekintik a helyiek megtartását a községekben, melyhez támogatást kapnak az önkormányzatoktól. A települések hagyományainak őrzésében az idősödő, 60 év feletti generáció vállal nagy szerepet. A projekt elkövetkező időszakában célunk, hogy az idősebb generáció a hagyományokat még inkább megismertesse a fiatal generációval.  Erre már vannak jó gyakorlatok, például Jászágó településen a „Nagyapáink Nyomában” rendezvény, ahol fiatal családok ismerhetik meg a régi idők hagyományait.

Az egész Jászságban nagyon erős a jászsági identitás és a hagyományok őrzése.  A minden településen alakult jászsági Baráti Körök elhivatottak a települések kulturális hagyományainak őrzésére és fenntartására. A helyi referátumok feltárták, hogy a kulturális eseményeknek, rendezvényeknek jelentős közösségformáló ereje van, hiszen ezeken valamennyi generáció képviselteti magát, összehozza az időseket a fiatalokkal nem csak a megvalósuláskor, hanem a szervezés időszakában is. Kiemelt fontosságúak a falu napok, illetve a jeles ünnepkörhöz kapcsolódó nagyrendezvények. Minden településen szerepet vállalnak az egész település lakosságának bevonásával és a helyi döntéshozók, szponzorok (vállalkozások) támogatásával.

A településeken jellemzően az informálisan szerveződő nyugdíjas klubok, illetve az egész Jászságban formálisan egyesületként működő Baráti Körök azok, melyek önkéntes tevékenységet vállalnak fel a helyi társadalom közösségépítésében.  Jászboldogházán, Pusztamonostoron, Jászjákóhalmán a helyi nyugdíjas klub tagjai vállalják önkéntes tevékenységként a helyi Tájház gyűjteményének ápolását. Pusztamonostoron jó példa a Pusztamonostoriak Baráti Köre, melynek fiatal tagjaik is vannak és saját facebook oldallal rendelkeznek.

Ugyanezt az összefogást tapasztaltuk nem csak kulturális területen, hanem a környezetvédelem területén is. Jásztelken a Pusztamizsei Horgász Egyesület a település egész lakosságát megmozgatja a tavaszi időszakban a horgász tó partszakaszának hulladékmentesítésével. A tevékenységhez az eszközöket az Egyesület biztosítja, a családok önkéntes munkában vállalják a tó környékének rendbetételét.

A workshopok zárásaként minden településen jó gyakorlat bemutatására kértük fel a helyi civileket, illetve feltérképeztük azokat a gyakorlatokat, amelyeket a projekt elkövetkezendő időszakában a tapasztalat-csere műhelyek szervezése kapcsán hasznossá válhatnak.

A projekt következő időszakában kiemelt feladatunk az önkéntesek képzése és regisztrációjuk elősegítése.

____________________________________________________________________________________________________________________________

LOGO

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban”

EFOP-1.3.5-16-2016-00312 p című pályázati program keretében

 Az önkéntesség alapjai című képzést szervezünk

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

Az önkéntességhez kapcsolódó alapfogalmak ismerete.
Az önkéntesség jogszabályi hátterének ismerete.
Személyes mozgatórugók azonosításának képessége.
A célok elérését segítő motiváció és elhatározottság képessége.
A helyi, közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés kialakulása.
Cselekvési kompetenciák, kezdeményező készség fokozása.
Mások megértésének képessége- törekszik és képes a másoktól származó közlések megértésére.
Együttműködési képesség.
A felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása.

 

A képzés időtartama: 5 alkalom x 6 óra = 30 óra

Létszám: max.20 fő

Helyszín: Polgármesteri hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Időpontok: 9.00 órától

 • május 2. szerda
 • május 7. hétfő
 • május 14. hétfő
 • május 22. kedd
 • május 28. hétfő

Tananyagegységek:

Csapatépítés, önismeret és együttműködési készség fejlesztése
Az önkéntességet megalapozó ismeretek
Önkéntesség a gyakorlatban

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, egy szervezettől több jelentkezőt is várunk!    Regisztráció: baranyi.brigitta@eselyfk.hu

További információk kérhetők Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezetőtől és Baranyi Brigitta projektmenedzsertől (JNSZM Esély Szociális Közalapítványa, Szolnok) az alábbi elérhetőségeken tel: 56/515-251 e-mail: vnilona@gmail.com;   baranyi.brigitta@eselyfk.hu

____________________________________________________________________________________________________________________________

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZATársadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban” EFOP-1.3.5-16-2016-00312 című pályázati program keretében

Tapasztalatcsere műhelyek

2018. május 16. Jászladány

Jászladányon az Ozoróczky Mária Szociális Központban került megrendezésre a második mérföldkő első tapasztalatcsere műhelye. A rendezvény témája: Tapasztalatcsere az idősek társadalmi szerepvállalásáról.

A műhelyre meghívást kaptak a helyi és a szomszédos települések intézményei, formális és informális civil szervezetei.

A résztvevőket Müllerné Braun Erika igazgató asszony és Baranyi Brigitta projektmenedzser, önkéntes koordinátor köszöntötte. A projektmenedzser, önkéntes koordinátor röviden ismertette a projektet, az első mérföldkő eredményeit, a második mérföldkő eddigi tapasztalatait, és felkérte a résztvevőket a bemutatkozásra.

Müllerné Braun Erika igazgató asszony röviden beszélt Jászladány sokszínű civil szervezeteiről, intézményeiről, karitatív szervezeteiről, majd részletesen, projektoros vetítés mellett bemutatta intézményét, az intézményben folyó munkát, az ellátottak életét, a sok színes programot, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak az idősek társadalmi szerepvállalásához, az önkéntes munkához.

A rendezvénynek helyszínt biztosító intézmény bemutatkozása után a következő intézmények, szervezetek képviselői is felszólaltak, és bemutatták tevékenységüket, közösségi szerepvállalásukat:

 • Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ Jászalsószentgyörgy
 • Életet az éveknek Nyugdíjas Klub Jászladány
 • Vöröskereszt Jászladányi Szervezete
 • Polgárőrség Jászladány
 • Környezetvédő Nyugdíjas Klub Jászladány
 • Arany Ősz Nyugdíjas Klub Jászladány
 • „Remény” Időseket Segítő Alapítvány Jászladány

A referátumokat követő véleménycserében megfogalmazódott, hogy minden intézményben, szervezetben színes társadalmi élet zajlik.

Az intézmények, szervezetek programjai szervesen kapcsolódnak a település rendezvényeihez, programjaihoz, a településen működő más intézmények, szervezetek tevékenységeihez.

Jól működik a generációk közötti együttműködés, hiszen az idősek meghívást kapnak az óvodák, iskolák rendezvényeire, ahol aktív résztvevőként közreműködnek a programok megvalósításában, pl. kézműves foglalkozások, közös sütkérezések, megemlékezések során. Valamint az idősek programjain is részt vesznek a fiatalabb generációk képviselői, ünnepi műsort adnak az intézményekben, a klubokban, a jeles ünnepekhez kapcsolódóan, ajándékokat készítenek az időseknek.

A nyugdíjas klubok a település más közösségi programjaihoz is aktívan kapcsolódnak, pl. szelektív hulladékgyűjtés, festés, ültetés, parkok gondozása.

A Föld Napja program keretében az óvodákban játékokkal, feladatokkal várják a gyermekeket és szüleiket.

Az óvodában az „Ovigaléria” kiállításán az Ozoróczky Mária Szociális Központ egyik lakójának képei voltak kiállítva, melyet az idősek mellett a település lakossága is megtekintett.

A települési önkormányzat által szervezett Hagyományőrző Disznóvágásra, kolbásztöltő versenyre is több csapatot neveznek be a nyugdíjas klubok.

Rendszeresen járnak kirándulni, klubtalálkozókat szerveznek, illetve más települések által szervezett klubtalálkozókon vesznek részt, valamint az Országos Nyugdíjas Szövetség rendezvényein is, pl.” Ismerd meg hazádat” vetélkedő.

Jászladány Nagyközség 2013-ban már elnyerte a Megyei Idősbarát Önkormányzat címet, mely díjra ebben az évben is pályáznak, a pályázat elkészítésében az intézmények és a nyugdíjas klubok is közreműködnek.

A településen működő nyugdíjas klubok, intézmények jó kapcsolatot ápolnak a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel is. Ezen szervezetek képviselői folyamatosan támogatják az időseket és a klubokat, pl. figyelem felhívó előadásokat tartanak az időseknek a betörések, lopások megelőzéséről, védekezésről. Egész évben, de a téli időszakban kiemelt figyelmet szentelnek az idősek, a magányos idősek felkeresésére, támogatására.

A résztvevők megfogalmazták, hogy milyen jól esik az időseknek, magányos embereknek a közösségi törődés, hogy megszólítják őket, segítenek nekik, bevonják őket a település életébe. Az időseket a félelem teszi még zárkózottabbá, magányosabbá, főleg, ha már nincs család, akire számíthatnának, és ha a szomszédok sem segítőkészek. Ezért is fontosak a közösségi programok, megmozdulások, ahol figyelnek, az idősekre.

A tapasztalatcsere műhelyen nem csak a pozitív gondolatok fogalmazódtak meg, hanem a jelenlegi hiányosságok, hibák is felmerültek. Többen is jelezték, hogy bár a településen több nyugdíjas klub is van, külön-külön jól működik, de közös programban, közös tevékenységben nem vesznek részt, személyi ellentétek miatt nem tudnak együttműködni. A jövőben jó lenne ezen változtatni. Nem csak más települések nyugdíjas klubjaival kellene találkozókat szervezni, hanem a helyi nyugdíjas klubok is szervezhetnének egy közös találkozót, majd ennek folytatásaként közös feladatokat, programokat is megvalósíthatnának, szeretnék, ha közelednének a településen működő nyugdíjas klubok. Régen volt Dalkör is, melyet jó lenne újra megalakítani.

Az Ozoróczky Mária Szociális Központ munkatársai kérték a nyugdíjas klubokat, hogy csatlakozzanak az intézmény által szervezett énekkarhoz.

2018. május 22. Jászapáti

Tapasztalatcsere az egyház, az idősek és a fiatalok társadalmi szerepvállalásáról – a fiatalok bevonása az önkéntességbe.

A résztvevők bemutatkozását követően közösen 

 • azonosítottuk az iskolai közösségi szolgálat jellegzetességeit (pl. ez nem tartozik a közérdekű önkéntes tv. hatálya alá, az intézmények pedagógiai programjának része, a kapcsolódó szervezetek/intézmények együttműködési megállapodás alapján biztosítanak lehetőséget, nagy felelősséget és önállóságot igényel a fiatalokkal a foglalkozás, stb.).
 • megállapítottuk, mindannyiunk tapasztalata, hogy a közösségi szolgálat kiváló lehetőség és terep az önkéntes szerepvállalás megalapozásához, az önkéntes toborzás az iskolai közösségi szolgálat teljesítését követően jó, ha közvetlenül megkezdődik.
 • az önkénteseknek hasznos információkat nyújt az önkèntes.gov.hu kormányzati portál.
 • áttekintettük a generációs szociológia alaptételeit  a generációs sajátosságokról (veteránok, baby-boom, X es Y es Z generáció) különösen a kommunikációs (kapcsolatépítés, kapcsolattartás jellemzőire fókuszálva) és értékrendbeli területeken. Ezek meghatározzák a motivációt a toborzásban és a munkában meghatározóak. 
 • a témához kapcsolódóan megfogalmaztuk azokat a kihívásokat, amelyek a fiatalok bevonásához elengedhetetlenek, pl. a hagyományos önkéntesség v.s. “modern” önkéntesség.

A helyi Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium gyakorlatában több előrevivő tapasztalatot azonosítottunk:

 • több önkéntes csoport működik az iskolában.
 • a Mozgássérültek Jászapáti Csoportjában a nagy rendezvényeken 10-12 tanuló dolgozik rendszeresen.
 • van olyan tanulópár, akik hetente látogatnak olyan családot, amelyben mozgásfogyatékosok élnek.
 • a fiatalok csoportja nagyon heterogén, ezért fontos az egyéni sajátosságok megismerése a motivációk azonosítása és az egyéni bánásmód a tanulók ez irányú tevékenységének támogatásában is.
 • a cél a folyamatosság biztosítása az iskolai közösségi szolgálat után önkéntes tevékenység (ek) felajánlása azoknak, akik érdeklődőek.
 • az önkéntesek közösségének építése is elengedhetetlen a folyamatossághoz és a rendszerességhez, ami különösen a személyes szolgálatokban jelentős.
 • az önkéntesek felkészítésében alapérték a türelem, a tapintat.
 • az úgynevezett nehéz gyerekek számára gyakran a legjobb terep az önkéntesség, mert valódi próbatételt jelent.
 • a generációs hidak átívelhetők a közös élménnyel, közös aktivitással.
 • ha a generációk kölcsönös nyitottsággal és érdeklődéssel fordulnak egymáshoz biztos a siker, a fiatalok nagyon igénylik a figyelmet.
 • a Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium iskola nyílt napján nagy érdeklődéssel figyelték a diákok a karitatív szervezetek bemutatkozását, és sokat kérdeztek.
 • sok fiatal érdeklődő volt a Szent Kamillról rendezett kiállításon is, melyet a Kamilliánus Közösség szervezett (bemutatkozás, projektoros kivetítés, fórum, kiállítás és frontális csoportfoglalkozás keretében – kiemelt hangsúly az önkéntességen volt).
 • a Jász Világtalálkozók minden alkalommal mobilizálják a helyi önkénteseket, életkorra tekintet nélkül meghatározó és identitást erősítő közösségi élményeket nyújtanak.

____________________________________________________________________________________________________________________________

LOGO

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban”

EFOP-1.3.5-16-2016-00312 című pályázati program keretében

Jászapáti és Jászberény járás 18 településén Közösségi tervezési műhelyt szerveztünk

„A társadalmi szerepvállalás és önkéntesség területén helyi elemzés generálása és megfelelő megoldások azonosítása” címmel. 

Az érintett és a szomszédos településeken az elkészült, és folyamatosan bővített, javított civil adatbázis alapján levélben, e-mailben illetve telefonon szólítottuk meg a helyi civil formális és informális közösségeket.

A közösségi tervezési műhelyeket Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető koordinálta és moderálta.

A műhelymunka kérdései:

 • Hol tartunk most?
 • Mi a teendőnk?

A műhelymunka módszerei:

 • Információ és ötletgyűjtés
 • Téma és probléma analízis
 • Rangsorolás
 • Közös álláspont megfogalmazása a műhelymunka során lezajlott párbeszéd alapján

A közösségi tervezési műhelyeken a projekt ismertetése után áttekintettük a közösségi tervezés alapvető jellemzőit. A közszféra tervezési tevékenységeiben az elvárás a közösség bevonása, melyet jogszabályok is megkövetelnek. A közösségi tervezés célja a helyi közösség erősítése, potenciáljainak felfedezése, helyi szükségletek feltárása, és arra gyakorlati válaszok nyújtása. A közösségi tervezés elősegíti, hogy ne csak a domináns vélemények érvényesüljenek, bárki hozzátehesse a maga ötleteit, egyedi meglátásait. A közösségi tervezésben résztvevőknek lehetőséget kínál arra, hogy elismerjék és értékeljék ötleteit és aktívan részt vehessen helyi programok/projektek alakításában. A közösségi tervezés egy kezdő szikrát adhat a helyi közösségnek, ettől vezethet út egy hosszabb távú közösségfejlesztési folyamat felé. (A közösségfejlesztésnél a közösség “képessé tételén”, “tanulásán”, fejlődésén van a hangsúly és időigényesebb folyamat a közösségi tervezésnél. A közösségi tervezésben  a tervezési feladat és az elvárt gyors eredmény alapvető fontosságú.)

A műhelymunka alkalmas volt az önkéntesség témájában a közös gondolkodás, párbeszéd elindítására és gyors egyértelmű eredmények felszínre hozásában. A műhelymunkában feltártuk a résztvevők tapasztalatait és véleményét, majd összegeztük a csoportmunkák eredményét:

 • A közösségi tervezési módszerek megismerése, az ismeretek felhasználása a fejlesztési programok kidolgozásában.
 • A hatékony megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy az érintettek nagyobb létszámban és motiváltan vegyenek részt.
 • Az aktív kört bővíteni kell, a fiatalok, középkorosztály nagyobb fokú bevonása szükséges.
 • A közösségi tervezésben aktivizálódik a közösség, erősödik az érdekérvényesítő képesség fejlődési potenciálja, a közösségi tervezés a közösségi érdekérvényesítésnek a terepe is.
 • Nő a közösség stabilitása, egyéni szinten javul az esélyegyenlőség és erősödik a területi/térségi identitás.
 • A befogadásban, a felzárkózásban jelentős szerepe lehet a közösségi tervezésnek  mert sokrétű kapcsolatrendszer kiépítését és fenntartását feltételezi, mert különböző tudásformák összehangolása történik, mert a szervezetek közötti koordinációra és annak hatékonyságának növelését is célozza, mert a probléma megoldás a racionálisan tervezett változás közösségi részvétellel történik.

____________________________________________________________________________________________________________________________

LOGO

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban” EFOP-1.3.5-16-2016-00312 című pályázati program keretében

A fogadó szervezetek érzékenyítő tréningje

A tréning ideje: 2018. október 31. 13.00-17.00

A tréning helyszíne: Család- és Gyermekjóléti Központ 5130 Jászapáti, Kossuth L. u. 27.

Témakörök:

 • Csapatépítés, önismeret és együttműködési készség fejlesztése
 • Közösségfejlesztés, a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, a közösségi konfliktusok oldása
 • Az önkéntesség
 • Az önkéntességet megalapozó ismeretek
 • Önkéntesség a gyakorlatban
 • Az önkéntesek megkeresése, segítése
 • Az önkéntesek és a fogadó szervezetek kapcsolata
 • Aktív társadalmi szerepvállalás és karitatív tevékenységek megerősítése

Egy munkahelyi közösséget érintően valósult meg a tréning 15 fős csoportban. A csoporttagok a tréning témája iránt érdeklődőek voltak, a csoportba önként jelentkeztek. A munkahelyi közösségi kultúrájuk része az önkéntes tevékenység, szinte minden csoporttag végez valamilyen önkéntes tevékenységet, illetve a munkahelynek is van tapasztalata önkéntesek fogadása tekintetében.

A tréning alapvető célkitűzése volt, hogy a csoport felkészüljön az önkéntes segítők minél szélesebb körű bevonására.

Rövid, egyéni motivációt megjelenítő bevezető kör és az önkéntes tevékenységet bemutató vezetői (ppt) prezentáció után a csoporttagokkal áttekintettük a munkahelyük jelenlegi szolgáltatási palettáját, kiemelve azon szolgáltatáselemeket, amelyeknél releváns lehet önkéntes személyek fogadása. Ezt követően az önkéntesekhez delegálható feladatcsoportokat listáztuk brainstorming módszerrel, majd elemeztük, milyen szervezeti változások szükségesek az önkéntesek fogadásához. Áttekintettük az önkéntesek megkeresésének, toborzásának lehetséges módozatait, a csoport kapcsolatrendszerét, érintettük az önkéntesek felelősségvállalásának kérdéskörét. A tréning záró visszajelző körében a csoporttagok kiemelték, hogy szakmai tudatosságuk szempontjából pozitív hatással bír a tréning témája, valamint a szolgáltatáselemek kapacitásbővítésének lehetőségét látják az önkéntesek fogadásában.

Tréner: Baginé Gavaldik Lívia pszichológus