EFOP 1.3.5.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban”

EFOP-1.3.5-16-2016-00312

 

 

 

A “Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban” c. program bemutatása

 

A projekt célja:

 • a helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
 • az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása,
 • a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése,
 • társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése.

 

A projekt megvalósításának ideje: 2017.06.01.-2020.06.01.

A szerződött támogatás összege: 24,80 millió Ft.

A támogatás mértéke: 100%.

A kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa

 

A projekt tevékenységei, tartalmi elemei:

 • Jászberényi és Jászapáti járás civil adatbázisának elkészítése,
 • a Jászapáti és a Jászberényi járás 18 települése civil közösségeinek feltérképezése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása, együttműködés erősítése,
 • kiemelten két célcsoport – a 14-35 év közöttiek és a 60 év felettiek – közötti együttműködés lehetőségeinek megtalálása, a generációk közötti kapcsolat javítása közösségi rendezvények szervezésével,
 • önkéntes koordinátorok szolgáltatásával a két járásban önkénteseket fogadó szervezetek és önkéntes tevékenységet vállalók koordinálása; két helyszínen – Jászberény és Jászladány- ügyfélfogadás,
 • önkéntesek képzése, fogadó szervezetek érzékenyítő tréningjének szervezése,
 • közösségi tervezési műhelyek, tapasztalatcsere műhelyek szervezése.

 

A projekttel kapcsolatban további információ kérhető:

Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető: 20/932-7648, vnilona@eselyfk.hu

Baginé Répási Krisztina projektmenedzser: 56/515-251, bagine.kriszti@eselyfk.hu

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

A projektindító workshopok tapasztalatai

 

A Jászapáti és a Jászberényi járás valamennyi településén (18 helyszín) projektindító workshopot tartottunk a projekt bemutatására és népszerűsítésére. Minden településen az elkészült civil adatbázis alapján levélben, e-mailben, illetve telefonon szólítottuk meg a helyi formális és informális civil közösségeket, továbbá állami, önkormányzati, humán szolgáltatást nyújtó szervezeteket, intézményeket. A szervezés időszakában személyesen kerestük meg az adott település polgármesterét, akit tájékoztattunk az induló projektről, kértünk információt illetve javaslatot a workshopon előadóként meghívható helyi civil szervezeti vezetőkről, továbbá a helyszínválasztásról. Településenként 3-4 szervezetet szólítottunk meg, közülük szinte valamennyien vállalták is a rövid bemutatkozó referátumot a workshopra. A projektbemutatókat Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezető koordinálta és moderálta. A projekt ismertetése kapcsán szó volt az önkéntesség fogalmáról, a hagyományos és modern kori önkéntes tevékenység rövid jellemzőiről, az önkéntes tevékenység pozitív személyiségformáló hatásáról, a Nemzeti Önkéntes Stratégiáról és az Önkéntes törvényről. Az események alkalmával külön hangsúlyt kapott a generációk közötti együttműködés, a kapcsolatteremtés és az egymás iránti tolerancia. A workshopokon a bevezető előadásokat intenzív véleménycsere követte,melynek eredményeként közös álláspont alakult ki arról, hogy adott településen melyek azok a szervezetek amelyek közösségi szerepvállalása jelentős, amelyekre épülhetnek a projektben tervezett tevékenységek, továbbá arról, hogy milyen területeken van szükség az önkéntesség megismertetésére és szélesebb körűvé tételére.

A rendezvények tapasztalatai azt mutatják, hogy az alulról szerveződő civil társadalomnak óriási közösségformáló ereje van a településeken. A civil szervezetek feladatuknak tekintik a helyiek megtartását a községekben, melyhez támogatást kapnak az önkormányzatoktól. A települések hagyományainak őrzésében az idősödő, 60 év feletti generáció vállal nagy szerepet. A projekt elkövetkező időszakában célunk, hogy az idősebb generáció a hagyományokat még inkább megismertesse a fiatal generációval.  Erre már vannak jó gyakorlatok, például Jászágó településen a „Nagyapáink Nyomában” rendezvény, ahol fiatal családok ismerhetik meg a régi idők hagyományait.

Az egész Jászságban nagyon erős a jászsági identitás és a hagyományok őrzése.  A minden településen alakult jászsági Baráti Körök elhivatottak a települések kulturális hagyományainak őrzésére és fenntartására. A helyi referátumok feltárták, hogy a kulturális eseményeknek, rendezvényeknek jelentős közösségformáló ereje van, hiszen ezeken valamennyi generáció képviselteti magát, összehozza az időseket a fiatalokkal nem csak a megvalósuláskor, hanem a szervezés időszakában is. Kiemelt fontosságúak a falu napok, illetve a jeles ünnepkörhöz kapcsolódó nagyrendezvények. Minden településen szerepet vállalnak az egész település lakosságának bevonásával és a helyi döntéshozók, szponzorok (vállalkozások) támogatásával.

A településeken jellemzően az informálisan szerveződő nyugdíjas klubok, illetve az egész Jászságban formálisan egyesületként működő Baráti Körök azok, melyek önkéntes tevékenységet vállalnak fel a helyi társadalom közösségépítésében.  Jászboldogházán, Pusztamonostoron, Jászjákóhalmán a helyi nyugdíjas klub tagjai vállalják önkéntes tevékenységként a helyi Tájház gyűjteményének ápolását. Pusztamonostoron jó példa a Pusztamonostoriak Baráti Köre, melynek fiatal tagjaik is vannak és saját facebook oldallal rendelkeznek.

Ugyanezt az összefogást tapasztaltuk nem csak kulturális területen, hanem a környezetvédelem területén is. Jásztelken a Pusztamizsei Horgász Egyesület a település egész lakosságát megmozgatja a tavaszi időszakban a horgász tó partszakaszának hulladékmentesítésével. A tevékenységhez az eszközöket az Egyesület biztosítja, a családok önkéntes munkában vállalják a tó környékének rendbetételét.

A workshopok zárásaként minden településen jó gyakorlat bemutatására kértük fel a helyi civileket, illetve feltérképeztük azokat a gyakorlatokat, amelyeket a projekt elkövetkezendő időszakában a tapasztalat-csere műhelyek szervezése kapcsán hasznossá válhatnak.

A projekt következő időszakában kiemelt feladatunk az önkéntesek képzése és regisztrációjuk elősegítése.

____________________________________________________________________________________________________________________________

LOGO

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban”

EFOP-1.3.5-16-2016-00312 című pályázati program keretében

 Az önkéntesség alapjai című képzést szervezünk

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

Az önkéntességhez kapcsolódó alapfogalmak ismerete.
Az önkéntesség jogszabályi hátterének ismerete.
Személyes mozgatórugók azonosításának képessége.
A célok elérését segítő motiváció és elhatározottság képessége.
A helyi, közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés kialakulása.
Cselekvési kompetenciák, kezdeményező készség fokozása.
Mások megértésének képessége- törekszik és képes a másoktól származó közlések megértésére.
Együttműködési képesség.
A felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása.

 

A képzés időtartama: 5 alkalom x 6 óra = 30 óra

Létszám: max.20 fő

Helyszín: Polgármesteri hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Időpontok: 9.00 órától

 • május 2. szerda
 • május 7. hétfő
 • május 14. hétfő
 • május 22. kedd
 • május 28. hétfő

 

Tananyagegységek:

Csapatépítés, önismeret és együttműködési készség fejlesztése
Az önkéntességet megalapozó ismeretek
Önkéntesség a gyakorlatban

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, egy szervezettől több jelentkezőt is várunk!    Regisztráció: baranyi.brigitta@eselyfk.hu

 

További információk kérhetők Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai vezetőtől és Baranyi Brigitta projektmenedzsertől (JNSZM Esély Szociális Közalapítványa, Szolnok) az alábbi elérhetőségeken tel: 56/515-251 e-mail: vnilona@gmail.com;   baranyi.brigitta@eselyfk.hu

____________________________________________________________________________________________________________________________