CsEÖH

FRISS!!!!!

A Családok Éve program keretében 2018. május 27-én, a Gyermeknapon fotópályázatot hirdetünk.

JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

Telefon: 56/514-946, Tel/Fax: 56/514-947

E-mail: kiss.marta@eselyfk.hu        Internet: http://eselyteremtesihazak.gov.hu/jasz-nagykun-szolnok/

 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szakmai tevékenysége

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogelődje 2004-ben hozta létre az Országos Esélyegyenlőségi Hálózatot. A szolnoki Esélyek Háza 2004. június 1-jén kezdte meg működését, kezdetben a JNSZM Művelődési, Továbbképzési és Sportintézetben, majd 2007. január 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Esély Szociális Közalapítvány RSZFk szervezeti egységeként.

Az Esélyek Háza tevékenységének szerves folytatásaként, 2012. szeptembertől továbbra is szervezetünk működteti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat (továbbiakban: CsEÖH), mely ellátja az esélyteremtéssel kapcsolatos feladatok koordinálását a megyében.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. Tevékenységünk fókuszában álló diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők: fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők), emellett külön fókuszt jelentenek a családok. A megyei CsEÖH kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felhívja a célcsoportok figyelmét az önkéntes tevékenység fontosságára is.

Közvetlen célcsoportok:

– a fentebbi diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek;

– állami, önkormányzati fenntartású intézmények munkatársai;

– for-profit szféra vezetői és HR munkatársai;

– adott megye településén élő állampolgárok.

Szakmai feladataink:

– Társadalmi szemléletformálás – a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében – programok révén (pl. Esély órák, Esély Nap, Esélyegyenlőségi sportnap szervezése)

– Szakmai munkacsoportok működtetése a meghatározott diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportokkal foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek bevonásával. A szakmai munkacsoportok tevékenységének célja a fentebb meghatározott, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok helyzetét, esélyeit javító kezdeményezések, programok összehangolása, az érdekképviseleti, segítő és karitatív szervezetek közötti együttműködés és párbeszéd elősegítése. (Romaügyi Kerekasztal, Gyermek- és Ifjúságügyi Kerekasztal, Fogyatékosügyi Kerekasztal, Civil Kerekasztal, Társadalmi Felzárkózás Szakmai Műhely, Családműhely)
– Az esélyegyenlőségi szakterületet érintő információszolgáltatás megyei, kistérségi és települési szinten, különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére; együttműködés az Egyenlő Bánásmód Hatósággal.
– Közreműködés a családi életre nevelő programok szervezésében, gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát munkavállalást segítő szolgáltatások közvetítésében és szervezésében; a nők és férfiak társadalmi egyenlősége megvalósulásának elősegítése. (Házasságra felkészítő/párkapcsolati tréning, Szerepek szeminárium-férfiak és nők a társadalomban, Munkaadói fórum)
– Ügyfélfogadás: közvetlen segítségnyújtás diszkriminációval érintett ügyfeleknek, tanácsadás, illetékes szervekhez, hatóságokhoz irányítás.
– Az önkéntesség kultúrájának terjesztése, az önkéntes tevékenység népszerűsítése. (önkéntes szemináriumok)

Ügyfélfogadás

Kedd: 13.00-16.00

Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök: 13.00-16.00.

Ügyfélfogadási időn kívül lenti elérhetőségeinken szintén érdeklődő ügyfeleink rendelkezésére állunk.

Az egyéni érdeklődők számára az Ebktv. (2003. Évi CXXV. Törvény) által meghatározott diszkriminációs eseteken kívüli problémák megoldásával foglalkozó szervezetek, intézmények szolgáltatásairól és elérhetőségeiről információt nyújtunk, szükség esetén segítjük az ügyintézést.

Szervezetünk helyet biztosít Simonné dr. Kormányos Nóra egyenlő bánásmód referens számára, aki a panaszosokat irodánkban minden hétfőn 9.00-13.00 óra között fogadja – az Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP 5.5.5. „A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” c. programja keretében. (belejelentkezés lenti telefonszámokon)

Munkatársak, elérhetőségek

dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, CsEÖH irodavezető

Kiss Márta igazgató-h., esélyteremtési munkatárs

Csapó-Bendzsák Ilona esélyteremtési munkatárs

Cím:5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2., B ép. 210. iroda (Megyeháza)

Telefon: 56/514-946,

Tel/Fax: 56/514-947

E-mail: vnilona@eselyfk.hukiss.marta@eselyfk.hu; bendzsak.ilona@eselyfk.hu


I. JNSZ Megyei Családügyi Konferencia

Hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára 2015. decemberében az első Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Családügyi Konferenciát. A rendezvény célja, hogy évente egy alkalommal lehetőséget biztosítson a családokkal foglalkozó szervezetek, intézmények számára a szakmai találkozóra, aktuális információkhoz való hozzájutásra, tapasztalatcserére. Az első konferencia 2015. december 9-én a Kormányhivatal (Megyeháza) dísztermében került megrendezésre.

A konferencia programja:
10.00 – 10.15 Megnyitó
Előadó: dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
10.15 – 10.45 Hazai kihívások és válaszok a család- és népesedéspolitika területén
Előadó: dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály
10.45 – 11.30 Változások a családsegítő szolgáltatásokban
Előadó: Lipcsei Judit szociális referens, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
11.30 – 12.00 Családkonzultáció lehetőségei a gyermekjóléti szolgáltatásokban
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia pszichológiai tanácsadó, Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény
12.00 – 12:15 Lehetőségek a Járási Esélyteremtő Programterv megvalósításában
Előadó: Kiss Márta igazgató-helyettes/esélyteremtési munkatárs, JNSZM Esély Szociális Közalapítványa
12.15 – 13:15 Állófogadás
13.15 – 13:45 Műhelybeszélgetések az előadáson hallottakról
Műhelyvezetők:
Magyar Margit Dóra – osztályvezető, JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztály
Pinkócziné Majzik Éva – szociálpedagógus, családkonzulens, SzKTT Humán Szolgáltató Központ
Kántor Sándor – vezető, Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. számú Szakmai Központ
Tóth Sándorné – pedagógiai referens, Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
13.45 – 14.00 Műhelyvezetők beszámolói

dr. Kecskés Péter előadásában a hazai helyzetkép felvázolását követően a kormány eddigi intézkedéseit, és ezek eredményeit mutatta be. Lipcsei Judit a családsegítésben várható szakmai és tartalmi változásokról szólt. Baginé Gavaldik Lívia a Családkonzultáció lehetőségei a gyermekjóléti szolgáltatásban címmel tartott előadást, melyben bemutatta a gyermekjóléti szolgáltatást, annak feladatait, ill. a szolgálat jövőbeni új feladatai közül részletesebben kiemelte a családkonzultációt és a családterápiát. Kiss Márta rövid áttekintést adott a szolnoki járásra elkészült esélyteremtő programtervről. Bemutatta az egyes célcsoportok vonatkozásában azonosított közös problémákat és a lehetséges válaszokat.

A következő konferencia várható időpontja: 2016. december.

20151209_113058

A konferencia résztvevői

Szakmai munka a szekciókban