COSIE

Co-creation of service innovation in Europe (CoSIE)

A ’CoSIE – Co-creation of Service Innovation in Europe’ (a továbbiakban CoSIE) Horizon 2020 program célja, hogy erősítse a közösségi szolgáltatók (állami szolgáltatók, harmadik szektor szervezetei, magánvállalatok) szolgáltatásainak összehangolását, együttműködését, illetve támogassa a közszolgáltatások felhasználóinak részvételét a közszolgáltatások megtervezésében, kialakításában.

A programban 24 szervezet (egyetemek, illetve a pilot programnak terepet adó szervezetek) vesz rész 10 európai uniós tagországból (Magyarországon a Debreceni Egyetem és szervezetünk), a főpályázó a finn Turku Egyetem, a program időtartama 2017.12.01.-2021.05.31.

A Magyarországon megvalósuló pilot program célja közszolgáltatások tervezése és kipróbálása 10 vidéki településen (Tiszaörs, Kőtelek, Besenyszög, Jászladány, Kunszentmárton, Tomor, Panyola, Piliny, Magyargéc, Sóshartyán). Konkrét célunk, hogy a 10 bevont településen erősítsünk és fejlesszünk legalább 50 családi háztartást. További célkitűzésünk, hogy felkészítsük a partnereinket (polgármesterek, civil és egyházi szervezetek vezetői, helyi koordinátorok) a háztartásgazdaságok mobilizálására és arra, hogy egy támogató környezetet tudjanak kialakítani a háztartásgazdasági tevékenységek megvalósulásához.

____________________________________________________________________________________________________________________

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PROGRAMRÓL

Honlapok, közösségi média:

Esély Közalapítvány honlapja: www.eselyfk.hu (Kezdőlap/Aktuális híreink) és Facebook oldala: https://www.facebook.com/eselykozalapitvany/

Debreceni Egyetem honlapja a programról: http://cosie.unideb.hu/COSIE/Kezdolap.html

A programban résztvevő családok és helyi koordinátorok által készített közösségi riporter videók: https://communityreporter.net/hu/search/explore?f%5B0%5D=field_icr_network%3A93032&f%5B1%5D=taxonomy_vocabulary_5%3A90548

Cosie YouTube csatorna (magyar pilot programról):
https://www.youtube.com/channel/UC2Opo7PYv3Hm5wlmkebRgiA

A program hivatalos, angol nyelvű oldala: https://cosie.turkuamk.fi/

_____________________________________________________________________________________________________________________

A programról részletes ismertető az alábbi linkről tölthető le:

Települési ismertetők a helyi megvalósításról:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Slideshow a program fotóiból:

Slideshow a program fotóiból (fotókat készítette és a slideshow-t összeállította: Dr. Nagy Tibor)

______________________________________________________________________________________________________________________

Sajtómegjelenések a programról:

Interjú Prof. Dr. Csoba Judittal (Debreceni Egyetem) és Dr. Nagyné Varga Ilona igazgatóval (JNSZM Esély Szociális Közalapítványa) a programról (Szolnok Tv)

Kunszentmártoni partnerünk a CoSIE programban (Új Néplap cikke): https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/munkahelyeket-is-teremtenenek-a-haztartasgazdasagok-fejlesztesevel-1715060/

Kőteleki méhészek ajánlottak fel mézet a településükön élő idősek számára. Közülük több méhész család is részt vesz a CoSIE c. nemzetközi programunkban, melynek egyik partner települése Kőtelek. A méz kiadagolásához felhasználták a program és a Kőteleki Önkormányzat által közösen beszerzett mézadagoló berendezést is. Gratulálunk a nagyszerű kezdeményezéshez, akcióhoz! A cikket az alábbi honlapon olvashatják: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/idoseknek-osztottak-mezet-a-helyi-meheszek-2316684/?fbclid=IwAR2NuBfDArZq8fV0bVkDaOnRoRKD-3fXqkvvO-xRJKbyGowTkWXn9b2X2T8

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapján megjelent írás “A kőtelki cselekvő közösség összefogása”, mely a kőteleki partnerünk programban való részvételét és a járványidőszakban tett felajánlásait mutatja be

http://videkihalozat.eu/?p=30319&fbclid=IwAR2M-1XED_anuWohIE5dsZP1mkyRhuqWsvxt1nADS4QVmEJL6dy47B067LY

http://videkihalozat.eu/?p=30319&fbclid=IwAR2M-1XED_anuWohIE5dsZP1mkyRhuqWsvxt1nADS4QVmEJL6dy47B067LY

_____________________________________________________________________________________________________________________

Tudáscsere workshop a Cosie program partnereivel

2020. november 18-án online tudáscsere workshopot tartottuk a programban együttműködő partnereink számára a Debreceni Egyetemmel. A program célja az volt, hogy az elmúlt több, mint 2 év tapasztalatait összefoglaljuk, az eddig felhalmozódott tudást megosszuk egymással felhasználva a programban használt eszközöket (Living Lab modell, közösségi riporter videók, adatbázisok). A résztvevők meghallgatták az Egyetem munkatársai által készített összegzéseket és visszajelzéseket adtak a program eddigi megvalósulásáról, a felhalmozódott ismeretek fenntarthatóságának lehetőségeiről. A partnerek, külső szakértők mellett a programban résztvevő családok közül többen részt vettek a workshopon és elmondták saját tapasztalataikat a programban való részvételről.

CoSIE program bemutatása Mezőtúron

Nagyné Varga Ilona a CoSIE program vezetője 2020. szeptember 24-én Mezőtúron a Túri Kamra Kézműves Bolt teraszán a munkatársaknak tartott tájékoztatót a CoSIE program hazai pilot elemének tapasztalatairól. A dr. Barancsi Ágnes vezetésével működő vállalkozás -amelynek központi bázisa a bolt- nem pusztán egy kereskedés. Jelentős szerepet vállalnak a helyi gazdaság fejlesztésben azzal, hogy a térségben építik a helyi termékeket előállítók hálózatát. Védjegyet vezettek be, a termelőknek képzést, tanácsadást biztosítanak, szakmai programokat, közösségi rendezvényt szerveznek. Fontos küldetésük a vásárlók/fogyasztók szemléletformálása, rendszeresek a népszerűsítő interaktív programjaik óvodás kortól nyugdíjas korig. A munkatársakat a CoSIE projekttel kapcsolatban az érdekelte, hogy a vidéki háztartásokban konkrétan milyen innovatív ötletek születtek, van-e ezek között olyan ami piacképes helyi termékké vált vagy azzá fejleszthető.

“CoSIE sátor” Tiszörsön a helyi Szüreti Mulatságon

Tiszaörsi partnerünk, a helyi önkormányzat és a programban résztvevő családok/háztartások a szeptemberi helyi Szüreti Mulatságon mutatták be háztartásgazdálkodási tevékenységüket, mint nyúltenyésztés, tojástermelés, mézelőállítás, zöldség- és gyümölcstermesztés. Volt nyuszisimogatás, mézkóstolás, szőlőkóstolás, zöldségkosár és tojásbemutató is.

A programban résztvevők a háztartásgazdálkodási tevékenységükkel törekszenek az önellátásuk érdekében kiegészítő jövedelemre szert tenni, önellátásra termelni. Emellett rendben tartják udvarukat, kertjüket, mellyel a településképet is javítják. Munkájuk példaértékű, ezért Bodonné Gyöngy Erika polgármester asszony több lehetőséget is biztosít a számukra a háztartásgazdasági tevékenységeik bemutatására a helyi közösségi rendezvényeken.

Néhány fotó a CoSIE sátorról (a fotókat Veres Attiláné résztvevő és helyi koordinátor késztette)


Személyes konzultáció a tiszaörsi partnerünkkel a CoSIE programban

2020. szeptember 7-én személyesen egyeztettünk Tiszaörsön a partnerünkkel (helyi önkormányzat) és a programban résztvevő családokkal a program előrehaladásáról, illetve a háztartásgazdálkodási tevékenységük vállalkozói keretek közötti folytatásának lehetőségéről. A programban résztvevő családok olyan stabil háztartás-gazdaságokkal rendelkeznek, melyek fejlesztési iránya lehet az egyéni vállalkozóvá, családi gazdálkodóvá válás. A résztvevők elmondták, hogy vállalkozói személyiség, tapasztalat és tudás, alaptőke, kapcsolatok, földterület, kereslet és ennek felmérése, illetve pályázati lehetőségek szükségesek ahhoz, hogy a saját háztartás-gazdaságukban megtermelt és/vagy előállított termékeket (pl.: méz, nyúlhús, szőlő, tojás) egyéni vállalkozóként/családi gazdálkodóként tudják előállítani és piacra vinni.

A Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete tagjai is megismerték a CoSIE programot

2020. szeptember 1-én Nagykörűben (Jász-Nagykun-Szolnok megye) a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete találkozóján Nagyné Varga Ilona bemutatta a CoSIE programot. A résztvevők az ország 8 megyéjéből érkeztek, többen jelenleg is non-profit szervezetet vezetnek és vannak akik már nyugdíjasok. A szóbeli prezentációt nagy érdeklődés kísérte. A tájékoztatót követően számos kérdés hangzott el. Az élénk konzultációban ki-ki a saját szakmájának megfelelően fogalmazta meg kérdéseit, osztotta meg véleményét. A szociálpolitikusok és szociális munkások a co-creation módszer fogadtatásra kérdeztek: különösen a helyi települési aktorok szerepére, az együttműködés minőségére. A közgazdász résztvevők a költséghatékonyság szempontjairól, míg pszichológusok és a mentálhigiénés szakemberek a résztvevők motivációira, ill. annak fenntarthatóságáról érdeklődtek. Az Egyesület tagjai elismerően szóltak a programunk innovációjáról és megerősítettek bennünket abban, hogy az eredményeink jelentős hatást gyakorolhatnak a résztvevő települések fejlesztésére.

POLITIKAI KEREKASZTAL A PARTNEREINK RÉSZVÉTELÉVEL

A CoSIE programunk keretében a Debreceni Egyetemmel együttműködésben döntéshozói kerekasztalt szerveztünk Szolnokon, 2020. június 12-én. A rendezvényen a résztvevőkkel megvitattuk a program és a co-creation (közös alkotás) módszer eddigi tanulságait, a tapasztalatok szélesebb körben való elterjesztésének, továbbvitelének, lehetséges módjait és a program keretében kidolgozandó új szolgáltatási modell bevezetésének esélyeit. A Kerekasztalon a partnereinken (polgármesterek, helyi koordinátorok, civil szervezet vezetők) kívül részt vett Langerné Victor Katalin a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára és a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesülete elnöksége és több tagja is.

A rendezvényen elhangzott előadásanyag az alábbi linkről letölthető:

CoSIE PROGRAM BEMUTATÁSA A HELYI DÖNTÉSHOZÓKNAK JÁSZLADÁNYBAN

2020. március 3-án Jászladányban tartottunk co-creation workshopot, azért, hogy a helyi döntéshozókat és a programban résztvevőket informáljuk a CoSIE program általános céljairól, a magyarországi pilot program eddigi tapasztalatairól és megvitassuk a program lehetséges folytatásának módjait, lehetőségeit.

Jászladány Önkormányzata partnerszervezeteként vesz rész a CoSIE projektben. Jászladány településről 5 családot vontunk be a programba. Az 5 bevont háztartásból 3 közös eszközhasználatra „szövetkezett”, hogy a helyben tenyésztett/tartott csirkék kopasztását gépesítve végezzék, 1 háztartásban háztáji növénytermesztés folyik, illetve 1 háztartásban háztáji állattartás (csirketartás). A beszerzett eszközök: kopasztó gép, kertműveléshez eszközök, tojóketrecek kialakításához eszközök, anyagok. A bevont háztartásgazdaságoknak a mintaadás mellett fontos célja a helyi társadalmi integráció erősítése.

A rendezvényre meghívtuk a helyi döntéshozókat (képviselő testület tagjait, polgármestert), a programban résztvevő családokat és a helyi koordinátort.

COSIE PILOT PROGRAM BEMUTATÓ UTRECHTBEN

Szervezetünk a CoSIE  – Co-creation of service innovation in Europe c. programunk keretében 3 napos konzorciumi találkozón vett részt Utrechtben 2020. február 5-7. között.

Az első napon, magyarországi partnerünkkel, a Debreceni Egyetemmel standon mutattuk be pilot programunkat (Háztartásgazdálkodás vidéki területeken), melyben olyan családok vesznek részt, akik jövedelem-kiegészítésként háztartásgazdálkodási tevékenységet végeznek. A családok, illetve a programban résztvevő önkormányzatok által előállított termékeket a 10 európai országból érkező résztvevők megkóstolhatták a standunkon, így a kőtelki akácmézet, a panyolai pálinkát és szilva lekvárt, a tiszaörsi kecskesajtot, a jászladányi kolbászt és csirketepertőt.

Emellett fotókkal illusztrálva mutattuk be a program keretében, a családok részére, a háztartásgazdálkodási tevékenységük fejlesztéséhez beszerzett eszközök egy részét (pl.: csirkekopasztó gép, mézadagoló, pálinkafőző, kutter) és az eddigi workshopokról, találkozókról készített slideshowt.

Köszönjük partnereink közreműködését!

A képhez tartozó alt jellemző üres; received_184985082599282-1024x762.jpeg a fájlnév

JÁSZKUN POP-UP EBÉD – a CoSIE programunkban résztvevő 2 település helyi termékei is “bemutatkoztak”

2019. november 8-án Karcagon a Morgó Csárdában Jászkun Pop-Up ebéd volt Dedelka & Ferdinánd címmel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és szervezetünk közös szervezésében az Önkormányzat TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 – Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében c. projektje keretében.

A programra Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a minőségi helyi termékeket előállítók kaptak meghívást. Nagy örömünkre kettő, a CoSIE-Co-creation of service innovation in Europe c. programunkban résztvevő település, Jászladány és Tiszaörs is közöttük volt. Elismerés, hogy Mautner Zsófia, a legismertebb hazai gasztroblogger és több szakácskönyv szerzője választotta ki az alapanyagokat az általa megálmodott és elkészített különleges menühöz. Büszkék vagyunk, hogy e települések termékei is az asztalra kerülhettek. A jászladányi császárszalonnát az alföldi császár előételhez, a jászladányi dedelkát a kisgömböc leveshez, a tiszaörsi tarhonyát a tiszaörsi tarhonyasaláta sütőtökkel, pirított dióval és a tiszaörsi kecskesajt krémet a kecskesajttortácska mézes karamellizált homoktövissel ételcsodákhoz használta fel Zsófi. Gratulálunk a településeknek!

Az eseményről további információkat találhat a honlapunkon a Dedelka és Ferdinánd menüpontban.

3. TALÁLKOZÓ ÉS TRÉNING A CoSIE PROGRAMUNKBAN

A CoSIE-Co-creation of service innovation in Europe (770492)  programunk keretében harmadik alkalommal szerveztünk találkozót és felkészítő tréninget a résztvevő 10 település polgármesterei, koordinátorai, szakmai munkatársai részére. A 2019. október 17-19. között megtartott rendezvény házigazdája az egyik partner település, Panyola volt. A közös gondolkodást külső szakemberek (stakeholderek) is segítették.

A találkozó lehetőséget adott arra, hogy partnereinkkel közösen átbeszéljük a program helyi tapasztalatait, a bevont családok háztartásgazdálkodási tevékenységének előrehaladását, a beszerzett eszközök hasznosulását és a további feladatokat.  A második-harmadik napon a Debreceni Egyetem munkatársai (Csoba Judit, Sipos Flórián) tartottak felkészítő tréninget. Ennek keretében megismertük a nyár folyamán végzett kutatás eddigi eredményeit és megvitattuk, hogy milyen szolgáltatások, szerepek és szereplők szükségesek egy sikeres szolgáltatási modell kialakításához a háztartásgazdaság fejlesztése területén. A program keretében kiképzett közösségi riportereink által készített videókon keresztül emberközeli és hiteles beszámolókat láthattunk a bevont családok háztartásgazdálkodási tevékenységéről, tapasztalatairól. A záró napon Csoba Judit avatott be bennünket a ’backcasting’-jövőtervezés módszerébe, melyet workshop keretében próbáltunk ki, elképzelve milyen lehetne a településünk 40 év múlva.  

Tereplátogatás keretében megismertük Panyolát, Rozsályt és a környező településeket.

Pillanatképek a rendezvényről

Csoportképen a résztvevők
Felkészítő tréning – Sipos Flórián (Debreceni Egyetem)

KÖZÖSSÉGI RIPORTER TRÉNING A COSIE PROGRAMUNKBAN

A Co-creation of service innovation in Europe – CoSIE” c. (támogatási szerződés száma: 770492) Horizon 2020 programunkban résztvevő családok közösségi riporter tréningen vettek részt szeptember 12-én. A tréning célja, hogy a résztvevők megtanuljanak saját eszközeikkel (okostelefon, tablet) videókat/rövid riportokat készíteni saját és más programban résztvevő családok háztartásgazdasági tevékenységéről, ezzel is átadva tapasztalataikat. A technikai felkészítés mellett a trénerekkel beszéltek az etikus videókészítés feltételeiről, a hatékony kérdezés módszereiről. A résztvevők az áprilisi képzés folytatásaként ez alkalommal videóvágási technikákat sajátítottak el.

WORKSHOPOK A COSIE NEMZETKÖZI PROGRAMUNKBAN

Folytatódott nyári-ősz eleji workshop sorozatunk a „Co-creation of service innovation in Europe – CoSIE” c. (támogatási szerződés száma: 770492) Horizon 2020 programunkban. Ezúttal Kőtelken, Pilinyben, Kunszentmártonban, Magyargécen, Besenyszögön és Jászladányban találkoztunk a programban résztvevő települések polgármestereivel, civil szervezet vezetőivel, a helyi koordinátorokkal és a bevont háztartásokkal.

A családoktól visszajelzést kértünk a háztartásgazdálkodási tervük megvalósulásáról, a program keretében kapott eszközök hasznosulásáról és a jövőbeli fejlesztési terveikről. Együtt gondolkodtunk az egyéni tervekről és a háztartások közös céljairól pl.: közös marketing megjelenésről, közös értékesítésről és ebben a háztartások, önkormányzat lehetséges szerepéről. Több településen a program keretében beszerzett, a háztartások fejlesztését célzó eszközöket közösen használják a bevont családok pl.: kopasztó gép-Jászladány, mézadagoló/csomagoló-Kőtelek, így a workshopokon a közös használat feltételeiről, szabályairól is beszélgettünk.

Fontos, hogy minden érintett minél több információt kapjon és adhasson a program eredményeiről, ezért beszéltünk a zárt Facebook csoporthoz (COSIE-Klub) való csatlakozás lehetőségéről, illetve bemutattunk a közösségi riporter képzés keretében, a résztvevő családok, koordinátorok által saját tevékenységükről készített videók közül néhányat. 

A videók az alábbi linken megtekinthetők magyar nyelven: https://communityreporter.net/search/explore?search_api_views_fulltext=cosie&page=1

Kőtelek – közös mézadagoló berendezést kaptak a méhészek
Besenyszög – felmerült a méhész termékek közös média megjelenésének terve is
Jászladány – csirkekopasztó gép működésének bemutatása
Piliny – minden résztvevő család visszajelzést adott a háztartásgazdasági ötlettervük megvalósulásáról
Magyargéc -beszélgetés a következő időszak fejlesztési feladatairól

CO-CREATION WORKSHOPOK A COSIE NEMZETKÖZI PROJEKTÜNKBEN

A „Co-creation of service innovation in Europe – CoSIE” c. (támogatási szerződés száma: 770492) Horizon 2020 programunk keretében  co-creation workshopokat tartottunk a pilot programelemben résztvevő partnertelepülések közül Panyolán, Sóshartyánban, Tomoron és Tiszaörsön. A workshopokon részt vettek a programba bevont családok, a település polgármesterei, a program helyi koordinátorai, illetve a Debreceni Egyetem munkatársai.

Az egyik a hálózatépítés volt a pilot program hazai résztvevői között:

A résztvevőkkel közösen megtekintettük azt a slide show-t, ami a pilot program eddigi eseményeiről készült, és amely fotókon keresztül kíséri végig az eddigi történéseket. Nagy érdeklődés kísérte a vetítést, a résztvevők kíváncsiak voltak arra, más településeken milyen háztartás-gazdálkodási ötletek megvalósítása történik.

Tájékoztatást adtunk a program zárt facebook csoportjához való csatlakozás lehetőségéről, a jelentkezés módjáról. Ötleteltünk arról, milyen információk megosztása lehet érdekes és fontos az érintetteknek (pl.: ki mivel foglalkozik, milyen eredményeket ért el, milyen sikerei vannak, mi okoz problémát a háztartás-gazdaságában és hogyan kezeli ezeket  stb.).

A másik téma pedig a pilot programban résztvevők helyi csoportjaiban a közösségi kapcsolatok erősítése volt az eddigi tapasztalatok megosztásával:

A résztvevők egyenként mondták el, hol tartanak saját háztartás-gazdálkodási ötlettervük megvalósításában. Vannak, akik már használják a pilot program keretében beszerzett eszközöket a háztartás-gazdálkodásukban (pl.: növénytermesztés, állattartás, falusi vendéglátás stb.) és arról tudtak beszámolni, milyen hatása, hozadéka van az új eszköz alkalmazásának. Többen megfogalmazták, hogy az eszköz megkönnyíti a munkavégzést és/vagy növelni tudják a minőséget és a mennyiséget, ill. jelentős időt takarítanak meg. Akik még nem használják az eszközt – mert aktuálisan nincs szükség rá a háztartás-gazdaságukban – a terveiket osztották meg. Néhány helyi csoportban már arra is van példa, hogy a háztartásokban megtermelt felesleget a csoport többi tagja vásárolja meg vagy a termékek cseréjével hasznosul az önellátáshoz már nem szükséges termés.

Mint ahogyan nagyon sokszínű a háztartásgazdasági tevékenység a pilot projektben, és a kapcsolódó eszközök választéka is változatos, rendkívül sokféle megoldásról szerezhettek tapasztalatot a résztvevők.

A workshopokon tájékoztattuk a résztvevőket arról, hogy a programhoz kapcsolódóan egyéni kérdőíves kutatást végez a Debreceni Egyetem.

Panyolán a workshop helyszíne az egyik programrésztvevő család, Szilágyi Rozáliáék újonnan kialakított vendégháza volt.
Sóshartyánban a résztvevők nagy érdeklődéssel követték a projekt eseményeiről készült képes összeállítást
A tomori workshopon minden résztvevő beszámolt a program keretében megkapott eszközök hasznosulásáról
Tiszaörsön az egyik résztvevő (Veres Attiláné, balra) nyúltartáshoz kapott eszközöket

2. FELKÉSZÍTŐ TRÉNING ÉS TALÁLKOZÓ A CoSIE NEMZETKÖZI PROGRAMBAN

A CoSIE-Co-creation of service innovation in Europe (H2020) c. programunkban a második alkalommal szerveztünk kétnapos találkozót és tréninget a program partnerszervezetei számára 2019. május 28-29-én, Szolnokon a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesületével (SZOFOSZ) együttműködve. A programra meghívást kaptak a csatlakozott 10 település polgármesterei, civil szervezet vezetői, koordinátorai, illetve külső szakértők. A cél az volt, hogy a résztvevők visszajelzést adjanak az elmúlt időszak tapasztalatairól, a programba bevont családokkal történt közös munkáról, együttműködésről. A projekt kutatási elemét koordináló Debreceni Egyetem munkatársai (Prof. Csoba Judit, Sipos Flórián) tájékoztatást adtak az eddigi eredményekről és az értékelési folyamatról. A CoSIE program Newcastle-i partnerszervezetének (Newcastle University) két kollégája Prof. Mike Martin és David Jamieson workshop keretében mutatta be a ’Living Lab’ módszert. A rendezvényen a résztvevők egy helyi szolgáltatásfejlesztési modell első változatát dolgozták ki. Kísérőelemként tereplátogatás során egyik partnerszervezetünk, Besenyszög Város Önkormányzata polgármestere, Balogh Zoltán mutatta be a települést és főbb programjaikat.

A rendezvény programja az alábbi linkről letölthető:

A rendezvényről megjelent híradás (Új Néplap) az alábbi linken megtekinthető: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/munkahelyeket-is-teremtenenek-a-haztartasgazdasagok-fejlesztesevel-1715060/

A CoSIE projektről először eszünkbe jutó szavak
Prof. Mike Martin (Newcastle University) beszélt a Living Lab módszerről
Prof. Csoba Judit (Debreceni Egyetem) beszélt a projekt értékelésének folyamatáról
Készül a szolgáltatásfejlesztési dokumentum első változata

1. TALÁLKOZÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ TRÉNING A CoSIE NEMZETKÖZI PROJEKTBEN

Szervezetünk a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesületével (SZOFOSZ) együttműködve a ‘CoSIE’ -Co-creation of Service Innovation in Europe c. (Horizont 2020) nemzetközi programhoz kapcsolódóan találkozót és felkészítő tréninget szervezett Béren /Nógrád megye/, 2018. október 16-17-én.

A kétnapos programra a pilot programhoz csatlakozó 10 település (Nógrád megye: Piliny, Sóshartyán, Magyargéc, JNSZ megye: Besenyszög, Kőtelek, Kunszentmárton, Jászladány, Tiszaörs, SZSZB megye: Panyola, BAZ megye: Tomor) polgármesterei és programkoordinátorai kaptak meghívást, akik helyben, a saját településükön koordinálják a programba kiválasztott családok munkáját.

A program első napján a résztvevőket Skuczi Nándor, Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlési elnöke és Dr. Bagó József megyei jegyző köszöntötte. Ezt követően általános tájékoztatást adtunk a CoSIE programról,  illetve a ‘co-creation’ módszerről. A plenáris részt követően a résztvevőkkel csoportmunka keretében egyeztettük a pilot program szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, ütemezést és szakmai anyagokat (toborzási terv, kiválasztási terv, felhívás, sablon a háztartás-gazdálkodási tervekhez).
A második napon a  felkészítő tréningen a résztvevők előadásokat hallgattak a háztartásgazdaság, a szolgáltatások fejlesztése, az alulról jövő kezdeményezések, illetve a kedvezményezettekkel való együttgondolkodás, együttműködés témaköreiben, melyeket csoportos konzultáció zárt.

A program és az előadásanyagok az alábbi linkekre kattintva letölthetőek:

Prof. Csoba Judit (Debreceni Egyetem) bemutatta a projektet
Sipos Flórián (Debreceni Egyetem) a ‘co-creation’ módszerről tartott előadást
Csoportmunkában készültek a helyi pilot programok elindításának dokumentumai